ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ: ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ