ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ASTER: ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ