ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: “BOROUME” ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΖΩΕΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ