ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ: ΠΩΣ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ