Sustainable Housing & Agriculture

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ZIELONA PIŁA

Ο συνεταιρισμός έχει θέσει ως στόχο να βοηθήσει τους ανέργους και όσους κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, δημιουργώντας θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο οργανισμός.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ZIELONA PIŁA Read More »

NÁZEV PŘÍPADOVÉ STUDIE: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA PIŁA (SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO ZIELONA PILA)

Zakládajícími členy družstva jsou obec Pila a okres Pila. Družstvo si stanovilo za cíl pomáhat nezaměstnaným a osobám ohroženým sociálním vyloučením vytvářením pracovních míst souvisejících se službami, které organizace nabízí.

NÁZEV PŘÍPADOVÉ STUDIE: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIELONA PIŁA (SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO ZIELONA PILA) Read More »

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: FUNDACJA SENDZIMIRA [ΙΔΡΥΜΑ SENDZIMIR]

Το Ίδρυμα Sendzimir είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην Πολωνία. Οι δραστηριότητές του επικεντρώνονται στην προσαρμογή των πόλεων στην κλιματική αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής των υποδομών ύδρευσης και του εκσυγχρονισμού των κτιρίων, προκειμένου να εφαρμοστούν λύσεις στις πόλεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 και την επιβράδυνση της διαδικασίας υπερθέρμανσης του πλανήτη.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: FUNDACJA SENDZIMIRA [ΙΔΡΥΜΑ SENDZIMIR] Read More »

NÁZEV PŘÍPADOVÉ STUDIE: FUNDACJA SENDZIMIRA [SENDZIMIR FOUNDATION] POPIS PŘÍPADOVÉ STUDIE

Nadace Sendzimir je nezisková organizace působící v Polsku. Její činnost se zaměřuje na přizpůsobení měst změnám klimatu, včetně přizpůsobení vodohospodářské infrastruktury a modernizace budov s cílem uplatnit ve městech řešení, která sníží emise CO2 a zpomalí proces globálního oteplování.

NÁZEV PŘÍPADOVÉ STUDIE: FUNDACJA SENDZIMIRA [SENDZIMIR FOUNDATION] POPIS PŘÍPADOVÉ STUDIE Read More »

TYTUŁ STUDIUM PRZYPADKU: ALE SMACZNIE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie, którą częściowo nadzoruje Gmina Dąbie (i której właścicielem jest Gmina Dąbie), rozwiązuje trzy główne lokalne problemy społeczne: usługi gastronomiczne oczyszczanie miasta i utrzymanie terenów zielonych, a najnowszą usługą jest rehabilitacja osób starszych lub potrzebujących takiej pomocy medycznej.

TYTUŁ STUDIUM PRZYPADKU: ALE SMACZNIE SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA Read More »

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ALE SMACZNIE

Η Socienia Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie, η οποία εποπτεύεται εν μέρει από τον Δήμο Dąbie (και της οποίας ο Δήμος Dąbie είναι ο ιδιοκτήτης), επιλύει τρία βασικά τοπικά κοινωνικά προβλήματα: υπηρεσίες τροφοδοσίας για την καθαριότητα της πόλης και τη συντήρηση των χώρων πρασίνου, και η νεότερη υπηρεσία είναι η αποκατάσταση των ηλικιωμένων ή όσων έχουν ανάγκη τέτοιας ιατρικής βοήθειας.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ALE SMACZNIE Read More »

NÁZEV PŘÍPADOVÉ STUDIE: SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO ALE SMACZNIE

Společnost Socienia Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie, která je částečně pod dohledem obce Dąbie (a jejímž vlastníkem je obec Dąbie), řeší tři hlavní místní sociální problémy: stravovací služby pro úklid města a údržbu zeleně a nejnovější službou je rehabilitace starých lidí nebo těch, kteří potřebují takovou zdravotní pomoc.

NÁZEV PŘÍPADOVÉ STUDIE: SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO ALE SMACZNIE Read More »